Przypomnij hasło
Powrót do logowania
Trening do pracy

Krótki trening ukierunkowany na ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi. Czas treningu to 4 tygodnie, po trzy 20-minutowe sesje tygodniowo.

Trening dla twórcy

Trening ma na celu kształtowanie wielowymiarowego spojrzenia na problemy, ćwiczenie rozpoznawania i różnicowania wzorców, a także podniesienie efektywności pracy w zmieniających się warunkach. Polecamy go osobom ceniącym kreatywność, chcącym uplastyczniać swoje zachowanie i podejście do różnych problemów.

Trening dla analityka

Celem treningu jest poszerzenie pola uwagi i zwiększenie efektywności selekcji informacji oraz przyspieszenie procesów spostrzegania i różnicowania bodźców. Polecamy go osobom przetwarzającym w krótkim czasie duże ilości informacji, porównującym i analizującym dane.

Trening dla studenta

Trening pomoże zwiększyć ilość przechowywanych i przetwarzanych danych, lepiej selekcjonować informacje i wydłużyć czas utrzymywania koncentracji uwagi. Polecamy go szczególnie osobom, które potrzebują przyswajać duże dawki informacji, chcą skuteczniej dysponować swoimi zasobami uwagowymi i wykonują wiele różnych zadań w tym samym czasie.

Trening startowy

Krótka rozgrzewka, dzięki której zapoznasz się z sesją treningową. Składa się z czterech ćwiczeń z obszarów: koncentracji, pamięci, elastyczności poznawczej i spostrzegania.

Trening ogólnorozwojowy

Trening pomoże w równym stopniu rozwinąć umiejętność przełączania się między zadaniami i adaptowania do nowego otoczenia, szybkiego i trafnego rozpoznawania wzorców, selekcji informacji oraz zapamietywania i przetwarzania informacji. Polecamy go osobom zainteresowanym utrzymaniem na wysokim poziomie ogólnej kondycji umysłowej, chcącym ćwiczyć równomiernie wszystkie umiejętności.

Elastyczność

Celem treningu jest zwiększenie efektywności pracy z wieloma zadaniami, usprawnienie procesu adaptacji do nowego otoczenia oraz zdolności wielowymiarowej analizy problemów. Polecamy go szczególnie osobom pracującym w wielu projektach równocześnie, często zmieniającym środowisko pracy czy chcącym szybko zaadoptować się w nowej sytuacji życiowej.

Spostrzeganie

Trening pomoże skrócić czas potrzebny do przeglądu pola widzenia i dostrzeżenia poszukiwanej informacji oraz zwiększyć trafność rozpoznawania i przewidywania ruchu obiektów. Polecamy go szczególnie osobom zainteresowanym ćwiczeniem spostrzegawczości i chcącym zwiększyć swoją efektywność w zakresie aktywności wzrokowej, skupienia wzroku, szybkiego przenoszenia uwagi i przewidywania następujących po sobie sekwencji informacji wzrokowych.

Pamięć

Trening ukierunkowany na zwiększenie pojemności pamięci krótkotrwałej i trwałości zapamiętanych informacji, a także na usprawnienie procesu przechowywania i przetwarzania danych na potrzeby aktualnie wykonywanego zadania. Polecamy go szczególnie osobom zainteresowanym ćwiczeniami pamięciowymi, chcącym rozszerzyć zakres zapamiętywanego materiału i efektywnie pracować nad wieloma zadaniami bez konieczności zaglądania do notatek.